De Oefentherapeut

Klachten

Maak direct een afspraak bij een oefentherapeut

Klacht- en geschillenregeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over je zorgverlener gewijzigd. Als je een klacht hebt over de geleverde zorg door jouw zorgverlener kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits jouw zorgverlener daarbij is aangesloten. Jouw zorgverlener heeft je geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat je kunt doen als je ontevreden bent over de geleverde zorg. Als jouw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure.

De eerste stap is om een gesprek aangaan met je zorgverlener. Het is goed mogelijk dat diegene niet beseft dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt jou, mits je zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Kom je er niet uit of heb je verdere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar info@klachtenloketparamedici.nl of bellen naar 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).