De Oefentherapeut

Kinderen

Maak direct een afspraak bij een oefentherapeut

Kinderen

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Ben je ouder of verzorger, dan maak je vast wel eens zorgen om je kind. Soms op basis van je eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet
je of jouw zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met één van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Wat is de rol van de kinderoefentherapeut?

De kinderoefentherapeut begeleidt in het aanleren van motorische activiteiten zodat jouw kind mee kan doen met zijn leeftijdsgenootjes. Het aanleren gebeurt op een speelse manier waardoor het bewegen van je kind met plezier gebeurd. Je krijgt als ouder(s) ook adviezen mee voor thuis.

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan je kind en jou gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van je kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met jou besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met je kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan jou kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische functioneren van je kind regelmatig met jou geëvalueerd.

Wanneer ga je naar de kinderoefentherapeut?

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Developmental Coordination Disorder (DCD)
  • Cerebrale parese

Meer informatie over kinderoefentherapie?

Voor meer aanvullende informatie voor scholen, verwijzers en ouders verwijzen wij je graag naar  de website van het Platform Kinderoefentherapie. Klik op deze link om de website te bezoeken.